Grovfoder: Har du styr på de 5 kategorier?

 24.04.2018 07:07 | By Everhorse

Af Louise Bisgaard Pedersen

 

I sidste blogindlæg skrev jeg om tilskudsprodukters berettigelse. I den forbindelse pointerede jeg også, at grovfoderets kvalitet er ret væsentligt for helheden i fodringen. Men vidste du, at det inddeles i 5 kategorier?

Det er en udfordring for hesteejere at få lavet en grovfodernalyse. Eller det vil sige, det er jo nemt nok, at tage en prøve i midten af nogle baller fra samme parti, klippe det i småstykker og sende det til analysering. Men måske springer kæden allerede ved ordene ”samme parti”? For hvis man er hesteejer med en eller to heste, så kan det allerede der være en udfordring at finde godt grovfoder fra samme parti – og have opbevaringspladsen til det.

Som jeg ser det, så mener jeg heller ikke det er hesteejeren der skal sørge for at få lavet analysen. Men det er hesteejeren der skal bede grovfoderproducenten om at lave analysen.

De fleste grovfoderproducenter er ret omhyggelige med, at lave noget godt hø eller wrap, og i de ”dårlige år” vi senest har haft, har de ingen problemer med at få solgt deres varer.

Udfordringen er bare, at de reelt ikke har en vare, som de har kendskab til, medmindre de har en analyse. Det kan godt være, at der er sået en lavfruktan græsblanding, men det er ingen garanti for, at det virkelig er lav fruktan indhold. Vejret, gødningsmængde, gødningstidspunkt ifht. slættidspunkt, jordbund etc. spiller i den grad ind på græssets indhold af næsringsstoffer – herunder også fruktan.

For at gøre det lettere for grovfoderproducenterne at sælge – og ikke mindst for hesteejerne at vælge – den rette vare, så er der i 2016 lavet et nyt kategoriseringssystem, hvor grovfoderet inddeles i 5 kategorier. H1 er det mest energiholdige og H5 er det mest energifattige.

Grunden til, at det er vigtigt, at du forholder dig til noget så kedeligt som de her analyser og kategorier er, at grovfoderet normalvis udgør 70-99 % af hestens samlede foderration, og dermed er den ”hovedansvarlige” for, hvis noget ikke fungerer.

Du er den eneste der kan påvirke den grovfoderproducent, hvor du køber dit foder. Og producenten kan kun efterkomme et ønske, hvis du gør ham/hende opmærksom på det!

Med cirka 2-3 mdr til første slæt tages er der altså lidt tid til at få implementeret dit ønske hos din producent.

Du kan se hele oversigten, med de individuelle variationer i mit blogindlæg her:
http://hestezonen.dk/grovfoder-til-heste-kategoriseres-paa-en-ny-maade/