Der er kværke i udbrud

 31.10.2018 10:22 | By Mathilde Louise Stenild Brejner

Foto: Hvis din hest rammes af kværke, skal den isoleres og i behandling.

 

Feber, næseflåd og bylder mellem kæberne – det er nogle af de symptomerne på kværke, som du skal reagere på med det samme. Desværre er der atter kværkeudbrud rundt omkring i de danske stalde

 

I en træningsstald ikke langt fra Skovbo Travbane er der rapporteret om et kværkeudbrud hos en travhest med den konsekvens, at stalden er lukket, mens hesten er under behandling.

 

Hvert efterår er der kværkeudbrud rundt omkring i de danske stalde – og dette efterår er altså ingen undtagelse.

 

Pas på smitte
Kværke er en bakterieinfektion, som giver din hest feber, næseflåd og til tider bylder mellem kæberne. Smitte med kværke mellem heste sker med sekret fra næseflåd samt pus fra bylder. Hvis man får sekret på sit tøj, sine strigler eller andet, der bæres fra stald til stald, kan man risikere at bære smitten med sig.

 

Derfor skal du ikke bruge samme strigler på flere heste, hvis der er kværke i udbrud – ligesom tøj og støvler skal vaskes, hvis du har været sammen med en kværkesyg hest og overvejer at besøge en anden stald.

 

Det er meget vigtigt i kampen for at forebygge smitte, at stalde med smittede heste holdes isolerede i mindst 10 dage - fra de sidste tegn på kværke hos en syg hest er forbi. Helt konkret vil det sige, at der skal gå 10 dage fra den sidste dag, hvor hesten har feber, næseflåd eller sekret fra en byld, før man atter kan åbne stalden for heste udefra.

 

Selvom en syg hest fjernes fra stalden og isoleres, skal man fortsat holde øje med tegn på kværke hos staldens øvrige heste. Hvis der efter 10 dage fortsat ikke er symptomer hos den syge hests staldkammerater, kan staldes atter officielt erklæres fri for smitsom sygdom.

 

Hvis du har mistanke om, at din hest er ramt af kværke, skal du tilkalde dyrlægen, så hesten kan komme i behandling. Derudover bør hesten isoleres, så den ikke smitter andre heste, imens kværken står på.
 

Kilde: travet.dk