Sådan får du mere ud af din undervisning

 11.10.2018 18:19 | By Cecilia Lindahl

Bag en succesfuld rytter står en dygtig træner, men for at den gode træner kan få lov at brillere, kræver det en god elev!

Hvad kendetegner den gode elev, og hvordan skabes de bedste betingelser for en optimal undervisningssituation og dermed et godt samarbejde mellem elev og træner? Her følger nogle af de egenskaber, der gør dig til en god elev.

Åbenhed
Er du som rytter åben for at modtage feedback, også selvom det ikke altid er direkte positivt? Frygten for at fejle og blive konfronteret med sine fejl og svage sider kan forhindre udvikling, og nogle ryttere kan blive låst fast i at spille en bestemt rolle i undervisningssituationer og dermed blokere for fremskridt. Stræb efter at være afslappet i undervisningssituationen og læg dine perfektionistiske  tanker fra dig, da de gør dig stiv og anspændt. En lille smule humoristisk tilgang til dine svagheder kan faktisk åbne døren til fremskridt.

Disciplin og selvkontrol
Di
sciplin og selvkontrol er to sider af samme sag. Formår du at omsætte din træners råd i din daglige træning, og kan du præsentere selvstændigt og arbejde hårdt for at opnå forandringer og forbedre dig? En eller to undervisningslektioner om ugen med en træner vil ikke alene gøre dig til en dygtig og effektiv rytter – du skal også kunne selv resten af ugens dage. De elever, der udvikler sig mest, er dem, der møder forberedte op til næste lektion og har formået at anvende og arbejde videre med noget fra det, de har fået med sig fra tidligere undervisningslektioner. Dette er måske det vigtigste kendetegn for en undervisningsparat rytter i udvikling – én der er i stand til at coache sig selv.

Varier undervisningen
Det er gavnligt for eleven, at træneren bruger forskellige undervisningsmetoder, der tilpasses elevens niveau og formålet med undervisningen. Forskningen peger på en række metoder, der ser ud til at have en gavnlig virkning: for eksempel er det vigtigt at give eleven redskaber til at kunne håndtere daglige problemstillinger selv. Det kan eksempelvis handle om, at eleven lærer at blive mere selvhjulpen i den daglige træning og selv kan tænke over og tilrettelægge sin træning.

Du kan finde endnu flere gode råd i september udgaven af magasinet Ridehesten fra 2016